Közelgő rendezvények

  Jelenleg nincs közelgő esemény!

Friss híreink

 • Új honlap

  A khszínház.hu archívumként működik tovább.
  Látogasson el új honlapunkra: komloikaptar.hu

 • Német nyelvtanfolyamok

  Szuper hírünk van a nyelvet tanulni vágyóknak! 

  A Közösségek Házában októbertől német nyelvtanfolyamok indulnak. 

 • Angol nyelvtanfolyamok

  Angol nyelvtanfolyamok a Közösségek Házában

  Nagyon örülünk, hogy a Közösségek Háza programpalettája új színnel bővül. Szeretettel várjuk az angol nyelvet tanulni vágyókat. 

Közkincs 2.1 -
2017.04.01.

KÖZÖSSÉGEK ÉS MINŐSÉG
A térségi-járási közművelődési szolgáltatásaink továbbfejlesztése, elkötelezettség a minőség iránt, a jógyakorlatok továbbfejlesztése

 

A Közkincs 2.1 a korábbi programunk továbbvitele,  a Közkincs 2.0 projektet lezáró összefoglaló kiadvány letölthető:
KÖZKINCS 2.0 kiadvány (teljes dokumentum, *.pdf,
csak szöveg, *.pdf)

 

 

KÖZKINCS 2.1 KÖZÖSSÉGEK ÉS MINŐSÉG program

 

I. STRATÉGIAI CÉLOK

 • Közösségfejlesztés a kistelepüléseken - képzések 3 meghatározó irányban, 3 lépésben - helyi közösségek építése, közösségfejlesztés
 • Helyi termékek - helyi értékteremtés
 • Hagyományőrzés: kézművesség, előadóművészetek

1. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Első lépés: minden településen műhelybeszélgetések a polgármesterek és a helyi „motorok” bevonásával. Információgyűjtés, értéktár szemléletű adatgyűjtés, brain-storming.
Második lépés: a következő képzési lépcső tematikájának elkészítése: a 21 településen kiválasztott helyi szereplőkkel 3 napos közösségfejlesztés képzések külső szakemberek bevonásával.

2. HELYI TERMÉKEK – HELYI ÉRTÉKTEREMTÉS
A meglévő helyi jó gyakorlatok megosztása, tanfolyam jellegű képzések a helyi lehetőségek kiaknázására (savanyítás, lekvárkészítés, méz, gyümölcspréselés, gyümölcsaszalás, gyógynövényszárítás, zöldségszárítás, száraztészta készítés, stb.).

3. HAGYOMÁNYŐRZÉS
A kézműves hagyományok újratanítása a helyi termék készítés irányában: kosárfonás, szalma-, gyékény- és szálasanyagfonás, szövés, nemezelés, népi hímzés, foltvarrás, fazekasság, stb., ezekhez szakemberek biztosítása.
Helyi nótafák, muzsikások felkutatása, népdalkörök, zenészkörök, tánckörök, olvasókörök, színjátszókörök szakmai hátterének segítése, szereplési lehetőségek biztosítása.

II. MINŐSÉGFEJLESZTÉS A TÉRSÉG KÖZMŰVELŐDÉSÉBEN

 • Az intézmény minőségi szemléletének szélesítése
 • Pályázat a minősített közművelődési intézmény címre
 • Tudásmegosztás, a minőségbiztosítás rendszerének népszerűsítése
 • A minőség-szemlélet mentorálása a térségben

RÉSZCÉLOK – a program első szakaszának időterve 2017-ben

 • Február-május: A térség 20 településén a Közösségépítés első elemének megvalósítása
 • Május-szeptember: A Közösségépítés 2. elem képzési tematikájának elkészítése
 • Május: Előjelentkezés a Minősített közművelődési intézmény Cím 2017-es pályázatára
 • Május-szeptember: Az intézmény minőségbiztosítási pályázatának elkészítése
 • Szeptember: A pályázat benyújtása
 • Október: KÖZÖSSÉGEK ÉS MINŐSÉG - konferencia; az elvégzett programok bemutatása

III. A PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA, ELŐZMÉNYEK, CÉLOK

KÖZÖSSÉGEK
A Minisztérium és az NMI támogatásával 2016-ban bejártuk „Echós szekér – Vidékjáró Vándor Műhely” programunkkal a vidéki kisvárosok egy részét. Azt tapasztaltuk, hogy sok helyen van igény a térségi együttműködésre, azonban ehhez kevés a forrás és a szakértelem, illetve a meg lévő erőforrások nagyon felaprózódtak, ezért úgy gondoltuk, hogy halaszthatatlan egy olyan program megalapozása, amely a kistelepülések közösségi működését tudja segíteni.
A Közkincs 2.1 programban a térségi közösségi-művelődési együttműködést lehetővé tevő képzési és követési rendszert kívánunk létrehozni – elsőként a Komlói Térségben.
Célja: térségi közösség-fejlesztő mintaprogram létrehozása és lebonyolítása
a) A Komlói Térségben lebonyolítunk egy mintaprogramot a közösségi művelődésben dolgozó szakemberek, önkéntesek és kulturális közfoglalkoztatottak részvételével.
b) A mintaprogram három részből áll: értékfeltárás - közösségi érzékenyítés, képzés, követés-mentorálás.
c) A program mindhárom részéről módszertani leírás készül.
Célcsoport:  a térségben dolgozó kulturális szakemberek és civilek, kulturális közfoglalkoztatottak.
Várható eredmények: kulturális közfoglalkoztatottak hatékonyabb munkavégzése azáltal, hogy új ismeretekre és tapasztalatokra tesznek szert, megismerik a közösségi művelődés és a közösségi segítés és fejlesztés alapvetéseit és meghatározó értékeit, gyakorlatban találkoznak megvalósult jó példákkal és megoldásokkal, a kiépülő kapcsolatrendszereken keresztül épül a hálózat. A sikeres a program máshol is megvalósítható.

A program menete
A Közösségek Háza dolgozói végiglátogatják a térség településeit, felkeresik a polgármestereket, és a helyi közösségek meghatározó személyiségeit, a helyben dolgozó közösségi művelődési szakembereket. A beszélgetés fő célja a találkozás, a kapcsolatok megerősítése, tárgya a helyi értékek, nehézségek, igények és lehetőségek.
Szakemberek közreműködésével kidolgozunk egy gyakorlatorientált, térségi közösség-segítő képzést, és annak mentorálási-követési rendszerét.
A térségben dolgozó kulturális szakemberek, és kulturális közfoglalkoztatottak részvételével lebonyolítjuk a képzést, a képzést a Közösségek Háza dolgozói szervezik, a megvalósításban közreműködnek a felkért szakemberek.
A képzések után (és esetenként közben is) a résztvevők saját településeiken hasznosítják a tanultakat, amelyben a mentor-követő rendszer segíti őket (ezzel megerősítve a tanultak rögzülését, és segítve a problémák, akadályok kezelését).
A programról összegzés készül: amely tartalmazza a konkrét tapasztalatokon túl az értékegyeztető beszélgetések, a közösség - segítő képzés, a mentor-követő rendszer módszertanát, és a közösség-segítő képzés anyagát.

A térségi közösség-segítő képzés tematikájának keresztmetszete
Időtartam: 4 x 3 nap, gyakorlat és elmélet
Helyszín: Közösségek Háza – Komló (vagy lehetséges vándoroltatva 3-4 térségi alkalmas közösségi térben)
A résztvevők megismerkednek a közösség-segítéshez szükséges alapvető képességekkel: a személyi viszonyulás rendszerekkel, problémakezeléssel, a segítői módszerekkel, vezetési módszerekkel, a kreatív alkotó folyamatokkal, a közösségfejlődéssel. A módszereket gyakorlatban tapasztalják meg, és megismerik ezek elméleti hátterét is.
Ehhez kapcsolódnak a mindennapi munkához szükséges praktikus ismeretek: adminisztráció, gazdálkodás, pályázat írás, elektronikus kommunikáció.
1. alkalom: Ismerkedés, felmérések, csapatépítés.
Ismerkedés a résztvevőkkel, önismeret. A résztvevők ismerkedése, helyzetük, feladatuk feltérképezése.
2. alkalom: Közösség és segítés és közösség-segítés.
A közösségfejlődés folyamata, segítői módszerek.
3. alkalom: A közösségi művelődés új elmélete, módszertana, felépülése.
Intézmények, pályázatok, perspektívák, kihívások. Problémakezelés.
4. alkalom: Kommunikáció (személyiségek, viszonyok, segítői kommunikáció).
Személyiségek, viszonyok, segítői kommunikáció. Vezetési módszerek.

2017-ben az értékfeltárás, közösségi érzékenyítés, mint első lépés valósul meg 20 településen, majd elkészítjük a közösség-segítő képzés 4x3 napos műhelyfoglalkozásainak részletes tematikáját. Ezeket az októberi konferencián részletesen bemutatjuk.

MINŐSÉG
Az intézmény a közművelődési intézmények minőségbiztosítási tevékenységének előmozdítását tűzi ki célul. Ebben első lépésben, 2017-ben elkészíti és benyújtja saját pályázatát a Minősített közművelődési intézmény Cím elnyerésére.
Ezt követően a térségben szakmai segítséget és támogatást nyújt a kulturális szereplők ez irányú tevékenységéhez. Saját tapasztalatait szintén „közkinccsé” teszi az októberi konferencián, ahol bemutatja a már minősített baranyai szervezetek jó példáit is.

KÖZÖSSÉGEK ÉS MINŐSÉG – KONFERENCIA
Az október elején sorra kerülő szakmai tanácskozáson bemutatjuk a térségi közösség-fejlesztő mintaprogramunk első lépését, az értékfeltárás-közösségi érzékenyítés 20 településen elvégzett modelljét és annak tapasztalatait.
Bemutatjuk a tervezett térségi közösség-segítő képzés elkészült tematikáját, és annak mentorálási - követési rendszerét.
Bemutatjuk a minőségfejlesztésben elvégzett munkánkat, és bemutatunk olyan minőségbiztosítási jó gyakorlatokat, melyeket Baranya megyében már a Minősített közművelődési intézmény Címmel rendelkező intézmény végez.
A konferencia tervezett programja:

 • Dr. Hoppál Péter Államtitkár Úr megnyitója és gondolatébresztő bevezetője
 • Értékfeltárás és közösségi érzékenyítés a komlói térség településein
 • Térségi közösség-segítő képzés
 • Minőség a közművelődésben – kezdők és haladók tapasztalatainak bemutatása
 • Műhelybeszélgetések: közösség-műhely; minőség-műhely
 • A konferencia zárása, összegzés
 • A konferencia tervezett időpontja: 2017. október 5.

Az év során elvégzett munkáról összegző szakmai anyag készül.

Dokumentumtár

az EMMI támogatásával